Wśród dziedzin działalności ludzkiej, które spotykamy w obecnym świecie, możemy między innymi wyróżnić sztukę. Już od najmłodszych lat, to ona towarzyszy każdemu człowiekowi przez cały okres rozwoju i kształtowania osobowości. Sztuka to dziedzina, która, wychowuje, uczy, pomaga zachować tożsamość kulturową, smuci, ale także wzrusza. Aktywność muzyczna odgrywa ważną rolę w życiu człowieka, szczególnie w życiu dzieci, a wiek szkolny to najważniejszy okres wielostronnego rozwoju człowieka. Dzięki twórczości muzycznej, już od najmłodszych lat uwrażliwiamy dzieci na piękno oraz sztukę. W młodszym wieku szkolnym lubią śpiewać, słuchać muzyki, zauważają szum wiatru, liści, śpiew ptaków. Dostrzegają, iż muzykę możemy znaleźć nie tylko w pięknych melodiach, piosenkach, ale także w odgłosach przyrody i otaczającym nas świecie.  Muzyka, w świadomości dzieci jest językiem pełnym, uniwersalnym, ponieważ czysto intuicyjnym i może stanowić najbardziej odpowiedni sposób wyrażania emocji i spontaniczności. Mając możliwość bycia kreatywnym w obszarze muzycznym pokazują swoje przeżycia i rzeczywistość autentyczną. Zajęcia muzyczne, w których uczestniczą powinny rozwijać ich słuch, głos, ale również kształtować jego rozwój fizyczny, wrażliwość, otwartość na kulturę muzyczną.

E.B. Hurlock pisze: Jednym z żywotnych celów wychowania przez sztukę jest wykrycie różnic indywidualnych składających się na osobowość dziecka.