CENNIK NA ROK SZKOLNY 2020/2021

WPISOWE – 100 zł

CZESNE Szkoła Muzyczna– stała opłata miesięczna

cykl sześcioletni kl. I-VI 500 zł/m-c
cykl czteroletni kl. I-IV 550 zł/m-c

KURSY MUZYCZNE

ILOŚĆ LEKCJI W TYGODNIU CZESNE MIESIĘCZNE
1*30 min 200 zł
2*30 min 340 zł
1*45 min 300 zł

Czesne jest płatne z góry, do 10 – go dnia każdego miesiąca,  przelewem na konto bankowe organu prowadzącego Szkołę.

Dane do przelewu:

Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st. Im Karola Szymanowskiego w Krakowie

Ul. Armii Krajowej 4, 30-150 Kraków

Nr konta: 41 1240 1574 1111 0010 7561 4783

W tytule przelewu należy podać:

SZKOŁA MUZYCZNA SZYMANOWSKI , Nazwisko i Imię Ucznia, miesiąc za jaki wnoszona jest opłata.

Właścicielem rachunku bankowego jest organ prowadzący szkołę:

Fundacja Promocji Artystycznej Pro-Classical,

34-450 Krościenko n.D. ul. Zdrojowa 22

NIP: 735-28-64-861

REGON: 363063278