Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia – Szymanowski w Krakowie jest miejscem rozwoju talentów muzycznych dzieci. Proces edukacji kształtuje artystyczną wrażliwość i kreatywne postawy wychowanków.  Szkoła muzyczna rozwija inteligencję dziecka, pamięć, myślenie logiczne i abstrakcyjne, pozwala cieszyć się pełnym odbiorem muzyki wymagającej umiejętności ogarnięcia skomplikowanej faktury dzieła muzycznego. Wychowuje i uczy asertywności, śmiałości w zachowaniu, umiejętności publicznych bezstresowych wystąpień, kontroli własnego zachowania w stresowych sytuacjach, umiejętności dobrej autoprezentacji.

Misją Niepublicznej Szkoły Muzycznej I st. im Karola Szymanowskiego jest stworzenie każdemu dziecku warunków do rozwoju i prezentacji talentów muzycznych, kreowanie postaw twórczych poprzez muzyczne środki wyrazu, zapewnienie warunków do wszechstronnego rozwoju poprzez stymulowanie zdolności i możliwości każdego dziecka, rozwijanie wrażliwości artystycznej na sztukę w tym wykorzystanie różnorodnej muzyki z nabywaniem umiejętności gry na instrumentach.

Nauka gry ma charakter indywidualnej pracy z uczniem. Dzięki takim zajęciom praca staje się bardziej efektywna. Wymaga ona aktywnego i elastycznego dostosowania metod i technik nauczania do indywidualnych możliwości każdego ucznia. Bardzo ważnym aspektem związanym z nauką gry na instrumencie jest dobór odpowiedniego programu. Oczywiście wybrany utwór nie może być zbyt trudny, choć  w przypadku uczniów wyjątkowo zdolnych wybór taki z pewnością zmobilizuje ucznia do wytężonej pracy.

Podstawową metodą nauczania jest pokaz gry nauczyciela. Grając przekazuje sposób wykonania utworu, demonstruje zasady prawidłowych nawyków wykonawczych oraz sposób pokonywania problemów technicznych i interpretacyjnych. Poza tym relacja mistrz uczeń kształtuje osobowość ucznia i jego muzykalność.

Nauczanie indywidualne to specyficzna metoda pracy z uczniem. Umożliwia dostosowanie metod nauczania do możliwości intelektualnych, technicznych ucznia, oraz do jego wieku. Pozwala na osiągnięcie lepszych efektów pracy niż lekcje zbiorowe.

Program nauczania w Niepublicznej Szkole Muzycznej I st. im Karola Szymanowskiego w Krakowie jest dostosowany do indywidualnych potrzeb oraz możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony.