Celem Placówki jest zapewnianie uczniom poczucia bezpieczeństwa oraz ich rozwoju muzycznego, odkrywania i rozwijania talentu, a także przekazywania radości muzykowania. Priorytetem natomiast jest dbałość o stworzenie uczniom jak najlepszych warunków do nabywania umiejętności niezbędnych muzykowi, które będzie mógł wykorzystać w dalszej edukacji muzycznej oraz w swoim środowisku.
Nie można zapominać o zapewnianiu uczniom jak najszerszego rozwoju muzycznego i radości ze wspólnego muzykowania m.in. poprzez udział w różnego rodzaju zajęciach zespołowych (chór, zespoły kameralne, orkiestra).
Wszystkie podejmowane działania mają służyć wychowaniu świadomych odbiorców sztuki, pełnych pasji, wrażliwych na piękno, o wysokiej kulturze osobistej.
Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st. im. Karola Szymanowskiego w Krakowie skupia uwagę, żeby w pracy nauczyciela była przekazana prawdziwa miłość oraz pasja do muzyki i sztuki, rozbudzenie wrażliwości i poczucia piękna oraz dążenie do stawania się lepszymi ludźmi poprzez obcowanie z muzyką. We wczesnym dzieciństwie bardzo ważna staje się zewnętrzna inspiracja ze strony rodziców oraz tych, którzy stanowią autorytet dla dziecka. To oni mogą najpełniej przyczynić się do ukierunkowania i rozwoju muzycznych zainteresowań dzieci.

Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie zapewnia świetny rozwój artystyczny mający wpływ na dalszą drogę młodego wychowanka. Wobec braku tradycji tzw. muzykowania w rodzinie,  szkoła pomaga w rozkwicie ruchu amatorskiego jak również przygotowuje do dalszej zawodowej edukacji muzycznej.