CENNIK NA ROK SZKOLNY 2019/20

WPISOWE – 100 zł

CZESNE Szkoła Muzyczna– stała opłata miesięczna

cykl sześcioletni kl. I-VI 500 zł/m-c
cykl czteroletni kl. I-IV 550 zł/m-c

KURSY MUZYCZNE

ILOŚĆ LEKCJI W TYGODNIU CZESNE MIESIĘCZNE
1*30 min 200 zł
2*30 min 340 zł
1*45 min 240 zł