Dyrektor:

tel.: 694 714 349

e-mail: dyrektor@smszymanowski.pl

Sekretariat:

e-mail: sekretariat@smszymanowski.pl

Adres: ul. Armii Krajowej 4, 30-150 Kraków